Aanleveren

Alles wat je dient te weten voor het inbrengen van kleding.

Vanzelfsprekend natuurlijk dat alle aangeboden kleding schoon, gewassen/gestoomd en gestreken is en geen mankementen vertoont.

Inname na telefonische afspraak.

Maximaal 10 stuks inleveren.

OPNIEUW bepaalt welke artikelen worden ingenomen en in goed overleg de verkoopprijs.

De artikelen kunnen twee maanden blijven hangen, worden in een formulier vastgelegd en bij inbreng en na 2 maanden gemaild.

De inbrenger ontvangt 40% van de verkoopprijs.

De niet verkochte artikelen gaan naar de kledingbank van Pax Kinderhulp in Goor.

De opbrengst wordt contant uitbetaald.

Indien zes maanden na inbrengdatum de opbrengst niet is opgehaald, vervalt deze aan OPNIEUW.

OPNIEUW is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal.  Dit risico is geheel voor de inbrenger.

Uiteraard gaat OPNIEUW uiterst zorgvuldig om met de ingebrachte kleding.

OPNIEUW behoudt zich het recht voor om de verkoopprijs aan te passen ter bevordering van de verkoop.

Natuurlijk zet OPNIEUW zich voor de volledige 100% in om de kleding voor je te verkopen.

Inname van de artikelen houdt in dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.